KUNSTFORUM NOORD

moderne en hedendaagse kunst uit Noord-Nederland

Kunstenaars

Afscheid: Galerie Anderwereld

Jul 2, 2012


Ik heb het altijd een prachtige naam voor een galerie gevonden: ‘Anderwereld’. Want wat is een galerie anders dan een soort tovertuin waar je het grijze leven van alledag even achter je kunt laten en blijmoedig  kunt ronddwalen in het rijk van de kunst. Net als, lang geleden,  Tom Poes en Heer Bommel door een geheimzinnig deurtje in een hoge muur met twee stappen een magische wereld konden binnengaan.

Maar het deurtje is dicht, en het gaat ook niet meer open.  Vorige week maakte Johan Scheepsma bekend dat  Galerie Anderwereld  per 1 juli ging sluiten. Het voortbestaan was al geruime tijd onzeker. Scheepsma maakte er geen geheim van dat er geregeld donkere wolken boven het pand aan de Stationsstraat hingen.  Maar het einde kwam, zoals dat heet, toch nog onverwacht.

Met het verdwijnen van Anderwereld wordt een lange geschiedenis afgesloten.  De galerie werd in 1984 opgericht door Jan Katuin, onder de naam galerie Anderwereld en in 1991 uitgebreid met galerie Katuin. In 1998 werden beide galeries samengevoegd tot galerie Anderwereld/Katuin. In 2007  verhuisde Jan Katuin naar Andalusië, waar hij zijn activiteiten, thuis en online, voortzette als Galerie Katuin. Johan Scheepsma nam de andere helft van de naam over en stelde zich ten doel in een bestek van vijf jaar in Groningen een eigen kwaliteitsgalerie neer te zetten. In vele opzichten is hij daarin geslaagd en het is daarom ook des te spijtiger dat het tegelijkertijd niet lukte om daarbij een omzet te behalen die voldoende was om ook in economisch mindere tijden het hoofd boven water te houden.

Dat de sluiting van Galerie Anderwereld een verlies is voor Groningen behoeft geen toelichting. De afgelopen jaren is het galeriebestel in de stad, en in het noorden als geheel, steeds smaller en kwetsbaarder geworden en Anderwereld was een van de laatsten die zich door middel van eigen publicaties en geregelde deelname aan nationale kunstbeurzen buiten de regio manifesteerde. Dat het uiteindelijk ook Anderwereld niet is gelukt, stemt treurig, en misschien ook wel somber.

Aan vijf jaar Anderwereld hebben we in ieder geval een serie mooie tentoonstellingen overgehouden en daarvoor past onze dank en erkentelijkheid. Het ga je goed, Johan!