KUNSTFORUM NOORD

moderne en hedendaagse kunst uit Noord-Nederland

Kunstenaars

Rudy Lanjouw tussen wal en schip

May 2, 2015

'Je mag blij zijn als je voor je vóór je veertigste één goed schilderij maakt', placht Martin Tissing tijdens zijn docententijd op Academie Minerva te zeggen tegen zojuist geslaagde studenten. Een weinig aanlokkelijk perspectief misschien voor een generatie voor wie alles hevig en vooral snel moest gaan. Een ster zijn voor je dertig bent, dat was het devies. En sommigen lukte dat ook, in een cultuur die steeds meer leek toe te spitsen op alles wat jong en nieuw was. Dat wil zeggen, een poosje.  Want wie nu een blad als Kunstbeeld van tien of twintig jaar geleden doorbladert, kan moeilijk anders concluderen dan dat veel van die jonge kometen blijkbaar even snel zijn opgebrand als ze kwamen, of in het beste geval nog slechts zachtjes op de achtergrond flakkeren.

Ik moest aan Tissings uitspraak denken toen ik onlangs op Facebook een werk tegenkwam van Rudy Lanjouw. Niet voor het eerst, want al een poos gebruikt hij Facebook als een podium om zijn laatste werk te presenteren. Boeiend, want als je hem volgt, zie je wat hij aan het doen is en wat er in zijn  werk gebeurt. En dat is genoeg reden om het een keer onder de aandacht te brengen. Want hij is de veertig al ruim gepasseerd.

Rudy Lanjouw woont en werk in Assen, en is autodidact. In de jaren negentig was hij een vaste exposant in de galerie van Jan Katuin in Groningen, iets wat hem noch de galerie windeieren legde. Geen kunstbeurs of je kwam Galerie Katuin tegen, met werk van Rudy Lanjouw. Toen Jan Katuin was verhuisd naar Spanje en de galerie werd voortgezet door Johan Scheepsma bleef Lanjouw een graag geziene exposant. Maar toen kwam de crisis. In 2012 sloot Anderwereld de deuren, en ook Lanjouws nieuwe galerie Smarius kon het op den duur niet bolwerken. En zo had hij, zoals zovele andere noordelijke kunstenaars, geen podium meer in zijn eigen regio. Dat was een van de redenen waarom hij in 2012 inzette voor de Kunstsalon,  een tentoonstellingsruimte in een groot herenhuis aan de vaart in Assen, waarover ook op KFN eerder uitgebreid werd bericht. Het initiatief werd enthousiast ontvangen, zowel door het publiek als door de gemeente Assen, maar toen het pand vorig jaar werd verkocht, verdween ook de Kunstsalon uit beeld. Wie nu zijn werk wil zien, is aangewezen op de weekenden dat hij zijn bijna museale atelier op een industrieterrein in Assen openstelt voor het publiek. Of afreizen naar Alphen aan de Rijn, waar hij een van de vaste kunstenaars is in Galerie Helga Hofman.

Want Lanjouw  werkt door, onverdroten, ondank het feit dat hij veel meer werk produceert dan hij kan exposeren, laat staan verkopen. Op Facebook laat hij zien waar hij mee bezig is. En dat is boeiend. Want waar zijn vroege werk nog wel eens mank ging aan een zekere oppervlakkigheid, waar echo's van grote internationale kunstenaars soms al te nadrukkelijk in doorklonken, heeft zijn werk van de laatste jaren aan diepgang gewonnen en heeft hij steeds meer een herkenbare eigen stijl gevonden.

Maar Rudy Lanjouw werkt niet noordelijk realistisch, hij is geen Fries, nooit lid geweest van de Ploeg, en schildert eb noch vloed. Kortom, hij heeft zo ongeveer alles tegen, zou je zeggen. Hij past niet goed in de profielen die de verschillende instellingen voor hun tentoonstellingsbeleid hebben ontwikkeld. Nu zoveel galeries in het noorden zijn verdwenen, is het des te meer de taak van musea en CBK's in de regio om een platform te bieden aan lokale kunstenaars wier werk de moeite waard is, los van het feit of ze, nationaal of internationaal, 'belangrijk' zijn. Museum Belvedère in Oranjewoud mag in dat verband als voorbeeld dienen. En in dat licht gezien verdient het werk van Rudy Lanjouw het zeker om ook in de eigen regio gezien te worden.