KUNSTFORUM NOORD

moderne en hedendaagse kunst uit Noord-Nederland

Kunstenaars

Over een kistje van Thijs Rinsema

May 10, 2015

Een van de meest interessante lots in de nieuwe NRC-kunstveiling, die afgelopen week door veilinghuis Adams op Invaluable is gepubliceerd, is, zeker voor Noordkunst-liefhebbers, dit houten doosje dat Thijs Rinsema in het midden van de twintiger jaren van de vorige eeuw maakte. Het wordt omschreven als 'Superb Merz/Dada collage box by Schwitters and Rinsema', en hoewel op die beschrijving weinig valt af te dingen, is het misschien toch interessant om het eens nader te bekijken.

Het verhaal van de gebroeders Rinsema en de legendarische Dada-tijd in Drachten mag, hoop ik, als bekend worden verondersteld. In de verslagen valt te lezen hoe Kurt Schwitters tijdens zijn bezoeken aan Drachten vaak samen met Thijs Rinsema de straat opging om allerlei papiertjes te zoeken, die vervolgens werden uitgestort op de keukentafel om te worden verwerkt tot zgn. Merz-collages. Beide mannen werkten zij aan zij, becommentarieerden elkaars ontwerpen en leenden materialen, zodat het uiteindelijk vaak moeilijk was om vast te stellen op wiens naam een werk moest worden gesteld.  In het verlengde hiervan maakten ze ook de befaamde doosjes, of 'Kästchen', zoals Schwitters ze noemde. In Drachten werd de hulp ingeroepen van een plaatselijke meubelmakerij, die uit multiplex kleine kistjes maakte die vervolgens door Rinsema en/of Schwitters met papier werden beplakt. Daarna werden ze teruggebracht naar de meubelmaker, waar met groot vakmanschap de papieren ontwerpen werden omgezet in collages samengesteld uit verschillende soorten en kleuren hout.

Hoeveel van deze kistjes precies zijn gemaakt valt moeilijk te zeggen. Enerzijds werden ze door collega-kunstenaars (bijvoorbeeld Charley Toorop) op waarde geschat en is een aantal opgenomen in diverse collecties. Anderzijds zijn ze door Rinsema ook wel gebruikt als ruilmiddel voor praktische zaken en we mogen aannemen dat ook een deel verloren is gegaan. Dat nu een exemplaar op de markt komt, is dus zeker bijzonder te noemen.

Daarbij komt dat dit exemplaar een onberispelijke provenance heeft. Rinsema's kleinzoon geeft in zijn boek Thijs Rinsema: eigenzinnig en veelzijdig (2011) een uitgebreid verslag van de geschiedenis van het object. Het werd ooit rechtstreeks uit de Rinsema-nalatenschap verworven door Thom Mercuur voor het Fries Museum, en werd van daaruit onder meer uitgeleend voor de grote tentoonstelling Tendenzen der Zwanziger Jahre die in 1977 in Berlijn werd gehouden. Daar trokken de doosjes de aandacht van verzamelaar Co de Koning, die kunsthandelaar Adriaan Venema opdracht gaf voor hem uit te kijken naar zo'n doosje. Maar toen Venema hem enioge tijd later een aanbod deed, besloot hij toch van de koop af te zien. Hij vond het doosje in kwestie minder mooi dan het exemplaar dat hij eigenlijk had willen hebben. Een poos later besloot Mercuur echter dat hij voor het Fries Museum geld nodig had en Rinsema-een doosje wilde verkopen. Hij benaderde Venema, die op zijn beurt De Koning inlichtte. Die liet zich deze onverwachte tweede kans niet ontgaan en kocht het ter plekke. Ondanks het feit dat hem onmiddellijk een veel groter bedrag werd geboden, hield hij het in zijn bezit. Tot nu.

De Konings aanvankelijke bedenkingen zijn wel begrijpelijk. Dit exemplaar lijkt met zijn sobere vlakverdeling dichter te staan bij de Stijl dan bij de extravagantie van Dada. De duidelijker door Schwitters geïnspireerde ontwerpen, vaak met onregelmatiger vormen en letters, zijn aantrekkelijker en kunsthistorisch interessanter (zie bijvoorbeeld het YouTube-filmpje hieronder). Misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat het daarom meer voor de hand ligt om dit doosje toe te schrijven aan Rinsema alleen. Maar de doosjes kwamen voort, zoals gezegd, uit een periode van nauwe samenwerking, zodat de nadrukkelijke vermelding van Schwitters (al was het alleen maar om veilingtechnische redenen) niet onterecht genoemd kan worden.

Maar vergelijk het volgende filmpje van Sjoerd Osinga op YouTube: https://youtu.be/1p8hYXUVOZY

Als je kon kiezen, was de keus niet echt heel moeilijk. Maar die keuze is er niet. Op de kunstmarkt moet je het doen met wat er is. En dat er iets is, is in dit geval al heel opmerkelijk.

De veiling wordt voor NRC verzorgd door Veilinghuis Adams in Amsterdam, en wordt gepubliceerd op Invaluable, waar u kunt inloggen en online meebieden. De startprijs bedraagt 4000 euro.

Zie: http://nrcveilingen.nl/