KUNSTFORUM NOORD

moderne en hedendaagse kunst uit Noord-Nederland

Kunstenaars

De outsider art van Ruud de Rode

May 30, 2016

 

Bij uitgeverij Philip Elchers in Groningen werd op zaterdag 28 mei de eerste grote monografie over het werk van Ruud de Rode gepresenteerd. Op zichzelf is het opmerkelijk dat die zo lang op zich heeft laten wachten, want De Rode is al ettelijke decennia actief in het noorden en daarbuiten en zijn werk wordt, in ieder geval in kleine kring hoog gewaardeerd. Zo werden schilderijen van hem aangekocht door de prestigieuze Caldic Collectie en zullen ze in de nabije toekomst te zien zijn in het nieuwe Museum Voorlinden. In het noorden is zijn werk echter hoofdzakelijk bekend bij een kleine groep liefhebbers. De belangrijkste reden hiervoor lijkt dat het niet goed is in te passen in de bestaande noordelijke tradities, zoals de Ploeg, noordelijke landschappen en waddengezichten, met aan de andere kant de noordelijke realisten, met als gevolg dat hij, zeer ten onrechte, bijvoorbeeld niet is vertegenwoordigd in de collectie van Museum Belvedère. Het werk van Ruud de Rode, met zijn combinatie van ernst met ironie en absurdisme, valt buiten de gebaande noordelijke paden. Daarbij komt nog dat De Rode zich niet beperkt tot één duidelijk herkenbare stijl, maar binnen zijn oeuvre zowel figuratief als non-figuratief werkt. Voeg daarbij nog het feit dat hij, naar eigen zeggen, nooit zo de ambitie heeft gehad om zichzelf in de schijnwerpers te plaatsen en het zal duidelijk zijn waarom het werk van Ruud de Rode in ieder geval bij een breed publiek nooit echt de aandacht heeft gekregen die het verdient. 

Deze lacune wordt, in ieder geval ten dele, goedgemaakt door deze fraai uitgevoerde monografie die een beeld geeft van zijn werk sinds 2000. Het is, volgens uitgever Flip Ekkers, een eigenzinnig en onconventioneel boek geworden, zowel in het afgebeelde werk als in de begeleidende teksten, dat goed aansluit bij het karakter van het werk.

Bij een boekpresentatie hoort een spreker en voor de gelegenheid was Martin Tissing, vriend en oud-collega aan Academie Minerva, uitgenodigd om De Rode op passende wijze toe te spreken. Dat kan niet goed gaan, zou je zeggen, en dat ging het ook niet. Althans niet voor degenen die hadden gerekend op een stemmige kunsthistorische inleiding. Aan alle kanten uit de bocht, af en toe volstrekte chaos, maar ook ernstige woorden. Maar wat het meest duidelijk werd, was de waardering en warme vriendschap van de ene kunstenaar voor de andere. En misschien is dat nog wel meer waard.