KUNSTFORUM NOORD

moderne en hedendaagse kunst uit Noord-Nederland

Kunstenaars

Afscheid van Matthijs Röling

Sep 4, 2016

 

Even leken alle scheidslijnen verdwenen. Iedereen was er. Veertig jaar Groninger kunstwereld. En daar was ook alle reden toe, want wat we hier in de Martinikerk meemaakten, was het einde van een tijdperk: het afscheid van Matthijs Röling. De oude meester zat op de eerste rij, breekbaar in zijn rolstoel, temidden van vrienden en bekenden, bewonderaars, collega’s, oud-leerlingen. Tom Hageman sprak welkomst- en dankwoorden, Geke Hankel, oude prinses der kunst, sprak lieve woorden, Dorothea van der Meulen sprak waarderende woorden en overhandigde hem de erepenning van Minerva en oud-collega Martin Tissing bracht op de hem eigen wijze zijn vriendschap en respect voor Matthijs Röling tot uitdrukking. De plechtige galm van de Martinikerk noopte tot ingespannen luisteren, maar wie dat deed, werd beloond.

En ja, er is ook een tentoonstelling met werk van hoofdzakelijk oud-leerlingen. Maar misschien is het beter als u die zelf gaat bekijken.