KUNSTFORUM NOORD

moderne en hedendaagse kunst uit Noord-Nederland

Kunstenaars

Lokale geheimen: Tjibbe Hooghiemstra bij Drukkerij Douma, Dokkum

Mar 25, 2012

Je loopt er wel wat onwennig rond: kleine vertrekken in plaats van zalen, bureaus, kasten met ordners , computers, hier en daar wat stapels papieren, bakjes voor in- en uitgaande post, en dat alles onder hard TL-licht dat soms hinderlijk weerspiegelt in het glas van de lijsten. Geen ambiance die je meteen associeert met hedendaagse kunst. Maar in al die kantoren die samen drukkerij Douma in Dokkum uitmaken, hangt werk van Tjibbe Hooghiemstra: schilderijen en tekeningen van de laatste tien jaar, maar ook een aantal recente fotowerken.

Ik wist van het bestaan van Douma, maar alleen omdat de uitgebreide collectie catalogi en kunstenaarsboeken die de afgelopen twintig jaar van en over Tjibbe Hooghiemstra zijn verschenen voor het merendeel daar zijn gedrukt. Douma is allang niet meer alleen een drukkerij, zo blijkt. Naast de ingang voor de drukkerij is er nog een tweede deur, met het opschrift ‘Douma Reclamedingen’, en in het kader van die nieuwe activiteiten organiseert Douma  tweemaal per jaar een tentoonstelling in het bedrijfsgebouw en iedereen is welkom om die, tijdens kantooruren, te komen bekijken. Een bijzonder initiatief dat, zeker in een tijd dat vrijwel de gehele galeriewereld onder druk staat, aandacht en lof verdient.De tentoonstelling van Tjibbe Hooghiemstra blijkt, tot mijn verrassing, al de achtste in de reeks te zijn. Dat ik de eerste zeven, waaronder exposities van bijvoorbeeld Ramon van de Werken en Zoltin Peeter, heb gemist maakt ook iets duidelijk over de regionale versnippering van informatie waaronder noordelijke kunst nog steeds te lijden heeft. Op de hier al eerder geroemde website www.dekrantvantoen.nl (die ondanks de wat misleidende titel de actualiteit in de noordelijke kranten op korte afstand volgt) zijn wel degelijk enkele aankondigen en besprekingen van de Douma tentoonstellingen te vinden, maar die komen uit plaatselijke bladen en een enkele keer uit de Leeuwarder Courant, en zullen dus vaak aan kunstliefhebbers buiten Friesland voorbijgaan. Hetzelfde geldt voor initiatieven in Groningen of Drenthe, die, in het beste geval, vermeld worden in de lokale edities van het Dagblad van het Noorden, maar buiten het verspreidingsgebied van de kranten in kwestie niet of nauwelijks doordringen. Nu Museum Belvedere in de afgelopen jaren de geografische grenzen heeft verlegd en, in het kielzog daarvan, een aantal prominente galeries in het noorden ook meer zijn gaan tonen dan alleen kunstenaars uit de eigen regio of provincie (Jan Roos bij Anderwereld in Groningen, Rudy Lanjouw bij Smarius in Gorredijk, Drewes de Wit bij Wagemans in Beetsterzwaag), lijkt het eens te meer van belang dat de informatievoorziening daarin meegaat en dat er een platform komt dat zich richt op het gehele noorden. Daarom: hou ons op de hoogte: info@kunstforumnoord.nl.

Werk van Tjibbe Hooghiemstra in de KFN collectie:


Voor meer werken, zie de kunstenaarspagina in de linkerkolom..