KUNSTFORUM NOORD

moderne en hedendaagse kunst uit Noord-Nederland

Kunstenaars

Tiende editie: Ploegdag & Ploeg Jaarboek

Apr 5, 2012


Op zaterdag 31 maart was het weer zover: de jaarlijkse Ploegdag in het Groninger Museum, met daaraan gekoppeld de presentatie van het nieuwe Ploeg Jaarboek. De tijd dat er spectaculaire vondsten konden worden gepresenteerd is voorbij en de grote thema’s rond de Ploeg zijn langzamerhand allemaal wel aan de orde geweest, maar iedereen was er weer, zodat de samenkomst ook een beetje het karakter van een reünie heeft gekregen.

Hoewel het steeds moeilijker moet worden, lijkt mij, om na tien jaar nog steeds relevante en ook voor een breder publiek boeiende onderwerpen te vinden, zijn samenstellers Marietta Jansen en Doeke Sijens er toch weer in geslaagd om een collectie kortere en langere opstellen te vergaren over de Ploeg en Ploeg-gerelateerde onderwerpen, al moet wel worden vastgesteld dat het aantal ‘marginale’ thema’s hand over hand lijkt toe te nemen.

Het omslag wordt gesierd (hoewel ik niet helemaal zeker weet of  dat hier wel het goede woord is) door een  houtsnede in zwart en violet die Johan Dijkstra maakte voor Leonid Andrejews roman De Roode Lach, uitgegeven door De Gulden Ster in 1930. Doeke Sijens wijdt een artikel aan Dijkstra’s activiteiten als boekbandillustrator voor De Gulden Ster en enkele van de verrassende illustraties daarbij wil ik u niet onthouden.


Als u, net als ik, onmiddellijk werd bevangen door hebzucht en verzamelingsdrift, dan heb ik slecht nieuws: edities met de originele stofomslagen zijn, in ieder geval via de geijkte kanalen, op geen enkele wijze meer te achterhalen. Tenzij we een keer heel erg geluk hebben, zullen we het dus moeten doen met bandontwerpen, schutbladen en illustraties. Maar ook die zijn de moeite waard.

Het Ploeg Jaarboek 2011 is te bestellen via KunstForum Noord, voor EUR 22.50 + verzendkosten