KUNSTFORUM NOORD

moderne en hedendaagse kunst uit Noord-Nederland

Kunstenaars

Kunstruimte 09 bedreigd in voortbestaan

May 20, 2012

Op 3 april presenteerde de Kunstraad Groningen haar advies over de cultuurnota van de Gemeente Groningen voor de komende vier jaar. In de sector Beeldende Kunst lijkt niet heel veel te veranderen, op één ding na: de Kunstraad adviseert ‘Kunstruimte 09’ niet meer financieel te ondersteunen. Hoewel zij K09 beschouwt als ‘onderscheidend in het Groningse aanbod’, en de afzonderlijke presentaties als ‘artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit’  is zij niettemin van mening dat voor de komende vier jaar geen  ondersteunende subsidie moet worden toegekend omdat  ‘het gevoerde en het voorgenomen publieks- en marketingbeleid onvoldoende aanknopingspunten biedt om te verwachten dat K09 voor een meerjarige subsidie benodigde publieke draagvlak voor haar activiteiten zal weten te verbreden’.

Als de Kunstraad behalve met rekenmachines ook was toegerust met een gezonde dosis historisch besef, zou zij weten dat de situatie voor wat betreft hedendaagse beeldende kunst in Groningen al jaren zorgelijk is. Voor een stad met bijna tweehonderdduizend inwoners, met een universiteit en een kunstacademie, die voor zichzelf bovendien  een culturele centrumfunctie in het noorden ziet weggelegd, is het galeriebestel  in Groningen uiterst schraal te noemen. De afgelopen tien jaar is het aantal kwalitatief goede galeries per saldo verder afgenomen en van een rijk geschakeerd aanbod is allang geen sprake meer. Reden temeer, zou je zeggen, om die galeries die het, met of zonder subsidie, hebben volgehouden te ontzien en bij noodzakelijke bezuinigingen ook andere criteria dan alleen bezoekersaantallen te hanteren.

Kunstruimte 09 mag dan niet behoren tot de grote publiekstrekkers, maar het is wel een instelling die kan bogen op een zeer goede reputatie, ook buiten de regio, en levert op die manier een misschien beperkte, maar wel zeer waardevolle bijdrage aan het kunstklimaat  in de stad.

Als u, met vele anderen, van mening bent dat K09 ook de komende jaren ondersteuning verdient, kunt u dat kenbaar maken door het tekenen van een petitie. Eerdere reacties zijn te lezen op www.kunstruimte09.nl

 

Teken de petitie HIER.