KUNSTFORUM NOORD

moderne en hedendaagse kunst uit Noord-Nederland

Kunstenaars

Reactie op: Oude Helden Jonge Meesters

Jun 2, 2012


[...] In dat verhaal van jou trof me dat je meldde dat er één kunstacademie in Groningen is. Er zijn er twee, zoals je zou moeten weten.
In je verslag van de première van Oude Helden, Jonge Meesters blijkt dat er ook nog een Klassieke Academie is waartegen tot stomme verbazing van buitenstaanders zo nu en dan een hetze wordt gevoerd (uit provincialistische vrees of zo). Het is net of de oude tijd van ideologieën die elkaar tot op het bot bestreden, bij sommigen nooit verdwenen is. De Klassieke Academie wordt van alles beticht wat het helemaal niet is. Het zou een ouden-van-dagen voorziening zijn, een cursus voor amateurs, een Helmantel-academie, noem maar op. Wat? Leer je daar figuratief schilderen? Whaaah, hoe vreselijk, wat een ramp! Het gros van de expositie-inhoud van het Groninger Museum is figuratieve kunst, om maar wat te noemen. Maar los daarvan werpt de Klassieke Academie zich, zoals jij schreef, helemaal niet op als hoeder van de figuratieve traditie. Waar al die misvattingen toch vandaan komen? De Klassieke Academie geeft geen opleiding tot figuratief kunstenaar, maar heel gewoon vakonderwijs schilderen en beeldhouwen, zoals dat in 1993 door Minerva (door Petri Leijdekkers) de deur uit is gegooid, met vakdocenten en al.

Ik hoor bijvoorbeeld nooit iemand roepen dat het conservatorium, dans- of de toneelacademie hoeders van de traditie willen zijn. Die geven gewoon ambachtelijk vakonderwijs voor musici en componisten die eerst toonladders, compositie en solfège moeten leren om vakman en vakvrouw te worden. Is dat vreemd? In Nederland wordt dat kennelijk als iets heel geks en antieks gezien als het om beeldende kunst gaat. Een beeldend kunstenaar als vakman of vakvrouw bestempelen is hier taboe, evenals het begrip kwaliteit dat men lange tijd niet inde mond mocht nemen. Begrijp jij nou waarom ik daar niets van snap?

Dat wou ik even aan je kwijt,

Hartelijke groet,

Eric Bos


NASCHRIFT

Over de plaats van de Klassieke Academie in datzelfde kunstklimaat valt veel te zeggen, erg veek. Misschien, om te voorkomen dat ik de rest van de dag typend doorbreng, kunnen we het er bij gelegenheid nog wel eens mondeling over hebben. Het is waar, denk ik, dat in de discussie over de KA vaak oneigenlijke argumenten, vooroordelen en sentimenten meespelen. Anderzijds moet gezegd dat de KA die in haar presentaties af en toe ook oproept. Los van de gepresenteerde kunst, waarover ieder zijn eigen oordeel maar moet vellen, heb ik groot respect voor de manier waarop jullie de Renaissance van het Noorden hebben georganiseerd. Het moet organisatorisch en logistiek een gigantische klus zijn geweest. Maar ik vind ook dat bijvoorbeeld de stellingen van Tom Hageman, in hun simplistische benadering, ongenuanceerdheid, de bijna karikaturale weergave, en eigenlijk gewoon het intellectuele niveau, daaraan afbreuk deden en irritatie oproepen. Het is vaak een kwestie van stijl en toonzetting, een constante neiging om te chargeren, iets waar ook Kraaijpoel geregeld last van heeft. Soms lijkt het wel alsof zij er een soort pervers genoegen in scheppen om door middel van allerlei sweeping statements mensen tegen zich in het harnas te jagen. En het is niet zo vreemd dat daar dan weer een reactie op volgt. En dan is van een redelijke discussie al gauw geen sprake meer. Dat is de afgelopen tijd wel gebleken. Als van het begin af aan  de hele discussie rond de KA was gevoerd op de manier waarop jij dat in je mail doet, door feitelijk te constateren dat er naast Minerva plaats is voor een opleiding die de nadruk legt op ambachtelijke en vakinhoudelijke aspecten van de schildersopleiding, was er veel minder commotie ontstaan dan nu het geval is geweest. Maar jouw, redelijke, toonzetting verschilt nogal, denk ik, van wat we de afgelopen jaren ook hebben kunnen horen en lezen.

Hartelijke groeten!

[Eric Bos' eigen bespreking van de film Oude Helden Jonge Meesters is te vinden op zijn website www.visualia.nl ]